PUTNIČKA AGENCIJA – SARAJEVO

Tel.: 033/236-620, 033/271-281;
agencijasarajevo@biss-tours.ba

PUTNIČKA AGENCIJA – ZENICA

Tel.: 032/245-451, 032/245-757;
agencijazenica@biss-tours.ba

EKOLOŠKA HEMIJSKA ČISTIONA

Tel.: 032/404-121

AUTO-SERVIS

Tel.: 062/993-163

AUTO-DIJELOVI

Tel.: 032/442-161;
autodijelovi@biss-tours.ba

DIREKCIJA

Tel.: 032/246-306;
bbabic@biss-tours.ba

RAČUNOVODSTVO

Tel.: 032/423-340;
racunovodstvo@biss-tours.ba

SAOBRAĆAJNA SLUŽBA

Tel.: 032/443-700;
saobracaj@biss-tours.ba